Rodzaje kursów języka angielskiego dla dzieci

Angielski dla przedszkolaków - storytelling

to autorski program nauki języka angielskiego dla najmłodszych kursantów całkowicie oparty na literaturze anglojęzycznej. Dzięki tej metodzie dzieci rozwijają myślenie narracyjne, wyobraźnię, fantazję i emocjonalność. Osłuchując się z językiem obcym zaczynają mimowolnie przyswajać nowe słówka, zwroty i&nbspkonstrukcje gramatyczne, uczą się poprawnej wymowy i intonacji. A wszystko to w myśl zasady „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Zaangażuj, a zrozumiem i nauczę się.”

Nauka mówienia po angielski dla dzieci - dziecko moovie

metoda Oxford Stage oparta na nowszej wiedzy zaczerpniętej z zakresu neurodydaktyki. Jej celem jest rozgadanie kursantów. Dzieci zaczynają naukę od pojedynczych słów. Następnie uczą się wyrażeń, które na końcu łączą w dialogi. Końcowym etapem jest wystawienie przedstawienia, podczas którego dzieci prezentują daną sytuację. Aktywności dramowe pozwalają na rozwój językowy zarówno słuchowcom, wzrokowcom i kinestetykom. Dzięki tej metodzie już 7 – latki są w stanie mówić w języku angielskim!

Kursy języka angielskiego dla klas 4-6

na tym kursie dzieci dosłownie są „zanurzone” w języku i kulturze angielskiej, co rozbudza ich ciekawość i motywuje do dalszej efektywnej nauki angielskiego. Program kursu jest zgodny z nową podstawą programową wymaganą w szkole.

Kurs języka angielskiego dla klasy 7

dwuletnie, gruntowne przygotowanie do egzaminu, rozszerzenie słownictwa, nauka nowych struktur gramatycznych, konstrukcji wypowiedzi pisemnych i&nbspzdobycie nowych kompetencji językowych. Wszystko to w miłej, przyjaznej atmosferze przy wykorzystaniu innowacyjnych materiałów multimedialnych.

Kurs języka angielskiego dla klasy 8

 jednoroczne, intensywne przygotowanie do egzaminu, powtórzenie słownictwa i struktur gramatycznych, testy próbne, doskonalenie kompetencji językowych, poznanie technik, które ułatwią bezstresowe zdanie egzaminu.

Indywidualne kursy angielskiego dla dzieci

one to one – to idealnie dopasowane zajęcia lektor-uczeń, dzięki którym kursant będzie miał możliwość swobodnej konwersacji w języku angielskim i udoskonalenia kompetencji językowych.

Zapewniamy lekcje „szyte na miarę‘’ w zależności od potrzeb kursanta (nadrobienie zaległości szkolnych, przygotowanie do rozmowy o pracę, Business English itp.).

Angielski w przedszkolu - współpraca z przedszkolami

Już od wielu lat współpracujemy z okolicznymi przedszkolami. Wiemy, że przedszkolaki to najbardziej wymagający kursanci! Dlatego zajęcia prowadzimy w&nbspsposób twórczy, angażujący i ciekawy. Sami opracowujemy materiały i pomoce dydaktyczne, które aktywizują najmłodszych, rozbudzają zainteresowanie światem i językiem. Na naszych zajęciach dzieci nigdy się nie nudzą i zawsze pytają: kiedy następny angielski?

Zapraszamy do współpracy.
Image by Freepik