Program nauki języka angielskiego - ActiveCom

W swojej pracy wykorzystujemy wiele innowacyjnych metod, w tym :
storytelling
czyli opowiadania bajek i historyjek po angielsku z wykorzystaniem elementów dramy, teatru, śpiewu, zabawy i tańca.
fun town

najnowsza, licencjonowana metoda Oxford Stage oparta na bogatej wiedzy zaczerpniętej z zakresu neurodydaktyki. Metoda ta koncentruje się na szybkiej nauce nowych słów i zwrotów wykorzystywanych podczas występów dzieci związanych z danym tematem (w restauracji, w sklepie, u lekarza itp.). Taktyka ta oddziałuje na emocje i zmysły kursanta, co znacznie ułatwia zapamiętywanie języka.

total immersion
całkowite zanurzenie w języku poprzez: konwersację, oglądanie filmów, czytanie gazet i książek, gry planszowe i scenki rodzajowe wyłącznie w języku angielskim. Stwarzanie w czasie zajęć naturalnych sytuacji sprzyjających komunikacji, tak aby język obcy nie był „odpytywany’ , tylko przeżywany.
metodę projektu

przygotowanie projektu w języku angielskim na dany temat i zaprezentowanie go na forum grupy.

mnemotechniki

czyli szybkie i skuteczne sposoby zapamiętywania.

Wiemy, że niezależnie od wieku uczymy się poprzez działanie i dobrą zabawę. I te idee przyświecają naszej pracy.

Serdecznie zapraszamy 

Zapisz się